- Kol pakuoji kokią undinėlę, netylėk, pakalbink klientą, - moko mane šefas, - Paklausinėk, iš kur atvyko, kaip patinka Kopenhaga, ką jau aplankė…. Žmonėms, žinai, patinka dėmesys.

- Suprantu, - sakau, - užmegzti žmogišką kontaktą, taip sakant.

- Aha, - entuziastingai palinkčioja anas, - ir būtinai nepamiršk pasakyti ko nors malonaus apie jų šalį!

Man pakalbinti žmones ir taip patinka, bet, kaip sakoma, reikia ir kūno kalbą skaityti. Azijiečiai dažniausiai drovūs dėl savo anglų kalbos, tai jiems tik šiaip gražiai pasišypsau. Amerikietės pensininkės apie anūkėlius šnekėt mėgsta, australai giriasi danų princesės australiškomis šaknimis, su rusais kaip su saviakais reik šnekėt, su italais paflirtuot, o su prancūzais ir vokiečiais būtinai nors orevuar arba čiuz išeinant pasakyti. Aš sistemą jau perpratus, bet šefui ir savo komunikacijos įgūdžius norisi pademonstruot.

Va užimta popietė, prie manęs susidaro eilutė, vos spėju šypsotis ir mušti į kasą. Į pagalbą atskuba šefas.

- Tai iš Japonijos būsit? - žvaliai užkalbina jis azijiečių porelę.

- … Iš Kinijos, - sumurma vyriškis ir paniekinamai nusisuka. Mintyse padarau mažutį feispalmą ir griebiuosi taisyti padėtį:

- Ooo, iš Kinijos? Gi mūsų mažoji undinėlė pas jus su paroda buvo, EXPO du tūkstančiai dešimt!

- Aha, buvo, - nusišypso vyriškis.

- Žinot, - pasilenkiu ir šnabždu it didžiausią paslaptį, - sakė, jai ten taip patiko, kad nelabai ir į Daniją sugrįžt benorėjo…

Porelė nusijuokia.

- … Nu tai geros jums dienos, - atsimojuoju, uždarau duris ir priekaištingai žvilgteliu į šefą.

- Nieku. Gyvu. Nevadink japonų kinais ir atvirkščiai, - sakau rimtu balso tonu.

- Supratau jau, - susigūžia anas.

Ir išvis, jei nesugalvoji, ką pasakyti, geriau nesakyti nieko, negu:

- O jūs iš Turkijos? Vis dar ne Europos Sąjungoj, ane?

- Graikija? Tai jau turbūt šilta ten pas jus dar tokiu metų laiku… Nu bent už šildymą nereik mokėt, nabagai jūs biedni…

- Italija? Uoj, žinot, mano draugę kaip tik italas praeitą vasarą bare pakabino! Užtaisė vaiką ir nebeparašė….

- Iš Belgijos? Bet tai kaiiii jūs dar mažesni už Daniją…

- Rusija? Nu duoda tas jūsų Putinas cirkų…

- Prancūzija? Sako, patys nemandagiausi žmonės Europoj..

- Nigerija? Kaip jūs dar suvenyrus įperkat…

- Iš Lenkijos? O mes va kaip tik partiją iš Lenkijos gavom, jomajo, žinokit, kokybės nerasta….

- Amerika? Bet tai kokia jūs liekna….

- Kazachstanas? O jus Rusija jau ir į užsienį išleidžia?..

- Uoj, kokį gražų stopariką perkat, tai jau gersit turbūt šįvakar…

… Nes, kaip teigia “Rafaelo” reklama, kartais šypsena iškalbingesnė už tūkstantį žodžių.

Patiko (0)

Rodyk draugams